Cwcis a phreifatrwydd

Defnyddiwch y ffurflen GOV.UK i anfon eich cwestiynau neu sylwadau am y wefan ymgyrch hon.

Am gwcis

Rydym yn gosod ffeiliau bychan (a adnabyddir fel ‘cwcis’) ar eich cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth am sut rydych yn pori’r wefan.

Mae cwcis yn cael eu defnyddio i:

  • gofio eich cynydd
  • mesur sut rydych yn defnyddio’r wefan er mwyn iddo allu cael ei ddiweddaru a’i wella yn seiliedig ar eich anghenion

Nid yw cwcis yn cael eu defnyddio i’ch adnabod yn bersonol.

Byddwch yn gweld neges ar y wefan cyn y byddwn yn storio cwci ar eich cyfrifiadur.

Gallwch reoli Cwcis ar y dudalen hon drwy clicio’r ddolen cwcis ar waelod y dudalen.

Sut rydym yn defnyddio cwcis

Cwcis angenrheidiol

Efallai y byddwch yn gweld neges cwcis pan fyddwch yn ymleld â’r wefan am y tro cyntaf. Byddwn yn storio cwcis i’ch gosodiadau.

Enw Diben Dod i ben
cookies-marketing-option Yn arbed neges i adael i ni wybod eich bod wedi gweld ein neges 1 mis
cookies-analytics-option Yn arbed neges i adael i ni wybod eich bod wedi gweld ein neges 1 mis

Mesur defnydd o’r wefan (Google Analytics)

Rydym yn defnyddio meddalwedd Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut rydych yn defnyddio’r wefan. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth yma i helpu i sicrhau ei fod yn cwrdd ag anghenion ei ddefnyddwyr ac i’n helpu i wneud gwelliannau.

Mae cwcis Google analytics yn storio gwybodaeth am:

  • y tudalennau rydych yn ymweld â hwy
  • pa mor hir rydych yn ei dreulio ar bob tudalen
  • sut rydych wedi cyrraedd y wefan
  • beth rydych yn clicio arno pan yn ymweld â’r wefan

Nid ydym yn casglu na storio gwybodaeth bersonol felly ni ellir defnyddio’r wybodaeth yma i adnabod pwy ydych chi.

Nid ydym yn caniatau i Google ddefnyddio neu rannu ein data dadansoddi.

Mae Google Analytics yn gosod y cwcis canlynol:

Name Purpose Expires
_ga Mae hyn ein ein helpu i gyfrif faint o bobl sy’n ymweld â’r wefan drwy olrhain os ydych wedi ymweld o’r blaen 2 flynedd
_gid Mae hyn ein ein helpu i gyfrif faint o bobl sy’n ymweld â’r wefan drwy olrhain os ydych wedi ymweld o’r blaen 24 awr
_gat Defnyddir i reoli y gyfradd mae ceisiadau i weld tudalen yn cael eu gwneud 10 munud

Gallwch eithrio allan o gwcis Google Analytics

Polisi preifatrwydd

Rydym yn casglu gwybodaeth neu ddata penodol amdanoch pan fyddwch yn defnyddio’r wefan hon. Mae hyn yn cynnwys eich cyfeiriad IP, manylion pa fersiwn o’r porwr gwe y gwnaethoch ei ddefnyddio, gwybodaeth amdanoch sut rydych yn defnyddio’r wefan, defnyddio cwcis a thechnegau tagio tudalennau i’n helpu ni i wella’r wefan.Mae hyn yn ein helpu i wella’r wefan drwy fonitro sut rydych yn ei defnyddio. Ni allwn eich adnabod yn bersonol drwy ddefnyddio’ch data.

Cadw eich data’n ddiogel

allwn warantu diogelwch eich data. Mae unrhyw ddata rydych yn ei drosglwyddo ar eich risg eich hun.Nid ydym yn rhannu eich gwybodaeth ag unrhyw sefydliadau eraill at ddibenion marchnata, ymchwil marchnad neu fasnachol, ac nid ydym yn trosglwyddo’ch manylion i wefannau eraill.

Datgelu eich gwybodaeth

Efallai y byddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth os oes gennym rwymedigaeth gyfreithiol i wneud hynny, neu os bydd yn rhaid i ni orfodi neu gymhwyso ein telerau defnyddio a chytundebau eraill. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth ag adrannau eraill y llywodraeth am resymau cyfreithiol.

Dolenni i wefannau eraill

Mae’r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r wefan hon yn unig. Os ewch i wefan arall o’r un hon, darllenwch y polisi preifatrwydd ar y wefan honno i ddarganfod beth mae’n ei wneud gyda’ch gwybodaeth.

Yn dilyn dolen i’r wefan hon o wefan arall

Os dewch i’r wefan hon o wefan arall, efallai y byddwn yn cael gwybodaeth bersonol amdanoch o’r wefan arall. Dylech ddarllen polisi preifatrwydd y wefan y daethoch ohoni i ddarganfod mwy am hyn.